BSA media

Uitgevoerde Projecten

februari - mei 2013: Projectbegeleiding renovatie Radio 4 eindregie.Radio4 logo

De eindregie van Radio 4 is in het voorjaar van 2013 aangepast ten behoeve van het radiomaken van morgen;

presentatoren kunnen met een gebruikersvriendelijke DJ-set het eigen programma geheel zelfstandig verzorgen.

BSAmedia is vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering nauw bij dit project betrokken geweest; Bart Schulz

leverde een groot deel van het installatie-ontwerp, gaf advies en praktische ondersteuning tijdens de renovatie

en verzorgde de eindtest bij oplevering.

 

R4 startR4 werkR4 klaar

 

 

mei 2013:


Ook voor de 'kleinere' klussen is BSAmedia het juiste adres; een installatie en configuratie van een ProTools montageset voor thuis.

Vanzelfsprekend inclusief heldere gebruiksinstructies en tips.

 

ProTools op PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2014:

 

Uitbreiding en upgrading van de ProTools montagesets van Vara Vroege Vogels.

Het Vara programma Vroege Vogels maakt voor het monteren en uitspelen van reportages gebruik van een vaste -en twee mobiele ProTools-sets.

BSAmedia heeft een derde mobiele ProTools-set geleverd en de drie bestaande sets aangepast en voorzien van de meest recente softwareversies.

Daarbij zijn de sets vanzelfsprekend volledig geconfigureerd afgeleverd; klaar voor gebruik.

 

 

2014 Vara VV PTsets

 

 

januari 2015:

BSAmedia heeft twee mobiele ProTools-set aan BNNVARA geleverd, ook nu volledig geconfigureerd; klaar voor gebruik.

logo BNNVARA

 

 

maart 2015:

BSAmedia verhuist de door BSAmedia ontworpen en gebouwde BNNVARA  WPM 2 (studio voor programmamakers) naar een nieuwe locatie.

 

logo BNNVARA

 

maart 2015:

BSAmedia wordt door de NPO ingehuurd als Technisch Projectcoördinator Radio ten behoeve van de tweede fase van het Radio 1 On- line project.

Doel van het project is te komen tot een nieuw Visual Radio / Online concept voor Radio 1 en hoe dit is in te passen in toekomstige studiovernieuwing.

BSAmedia coördineert, in nauwe samenwerking met NPO, leveranciers en de betrokken omroepen, de technische realisatie in radiostudio's ER42 en ER45.

 

 

 

december 2016:

update-en configuratie van alle portable ProTools montagesets van BNNVARA. Alle sets zijn weer helemaal up to date.

 

logo BNNVARA